OpenZeka Training & Optimizer hizmeti, yapay zeka algoritmalarını en kısa sürede eniyilemek için gerekli GPU gücünü ve yazılım altyapısını barındırmaktadır.

NVIDIA Collective Communications Library (NCCL), NVIDIA GPU'ların performansları için optimize edilmiş çoklu GPU ve çok düğümlü toplu iletişim ilkelerini uygular. NCCL, PCIe ve NVLink yüksek hızlı bağlantı üzerinden yüksek bant genişliği elde etmek için optimize edilmiş, tümünü-topla, tümünü-azalt, yayınlama, azaltma, azalt-dağıt gibi rutinler sağlar.

OpenZeka Eniyileme Servisi'nin, örnek bir veri seti üzerinde çalıştırılmasının detaylarını inceleyebilirsiniz.

Training Server

Gerçek zamanlı eğitim sonuçları

Başarım Artırımı için Ön İşleme

Gerek veri setinin yetersizliği gerekse veri seti içindeki düzensizlikten kaynaklanan problemleri gidermek için ideal ön işleme yöntemlerinin eniyilenmesi. Yan tarafta aşağıdaki resme uygulanan 4 ve 8 farklı ön işleme parametresinin kullanımı sonucunda oluşturulan resimler görülmektedir.

OpenZeka, ön işleme seçeneklerinin veri seti üzerindeki etkisini otomatik inceleyerek en uygun parametrelere karar vermektedir.

4 farklı parametre4 farklı parametre