Sağlık Çözümleri

Yapay Zeka ve Sağlık

Yapay zeka, sağlık alanına da önemli yenilikler getiriyor. Özellikle tutulan veri miktarının artması ve veri işleme kapasitesinin artmasıyla bu yenilikler son zamanlarda büyük gelişme kaydetti. Yapılan araştırmalara göre sadece 2018 yılında PubMed veritabanında derin öğrenme ile ilgili 1800’den fazla çalışma bulunuyor. 2017 ile kıyaslandığında 3 katına çıktığı görülüyor. 2019’un ilk çeyreğinde ise şimdiden 1200 çalışmaya ulaşmış durumda. Çalışmaların alanlara göre dağılımına bakınca Radyoloji, Patoloji ve Farmakoloji en çok çalışma yapılan alanlar. Biz de bu alanlarda çözümler sunuyoruz.

BİLGİ ALIN

Radyoloji

Bütün sağlık harcamalarının %10’luk kısmını Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrason gibi Radyolojik görüntüleme yöntemleri oluşturuyor. ABD kaynaklarına göre bu maliyet yıllık 300 milyar dolarken bu görüntüleme yöntemlerinin yorumlanması ve raporlanması için yıllık 30 milyar dolar harcanıyor. Yapay zeka ile bu maliyetlerin azaltılması ve aynı zamanda yorumlama süresini kısaltılması hedefleniyor.

Patoloji

Tanı ve tedaviye yön veren alanlardan birisi de Patolojidir. Klinik pratikte hem cerrahiler sırasında rezeke edilen materyallerin incelenip cerrahi sınır belirlenmesinde hem de diğer birçok hastalığın tanısında ve derecelendirmesinde sıkça kullanılıyor. Yapay zeka burada da preparatların hem hızlı hem de doğru bir şekilde incelenmesini sağlayıp iş yükünü azaltmayı hedefliyor.

Farmakoloji

Bugün yeni bir ilaç geliştirilmesi, molekül geliştirme çalışmalarından başlayarak klinik çalışma fazlarını ve market onayını takiben eczane raflarındaki yerini almasını kapsayan çok uzun bir süreç. Bu sürecin hepsini kapsayan başarılı bir ilacı geliştirmek için harcanan para ortalama 2.6 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Yapay zeka, yeni molekül yapılarının geliştirilmesi, farmakokinetik ve farmakodinamik etkilerinin simüle edilebilmesi gibi imkanlar sağlayarak daha düşük maliyetle daha başarılı molekül geliştirme imkanı sağlıyor.

Bilgi Alın

Çözümlerimiz ile ilgili danışmanlık veya proje ortaklığı hakkında bilgi almak için info@openzeka.com adresine e-posta atabilirsiniz.