DERİN ÖĞRENME ENSTİTÜSÜ

DERİN ÖĞRENME ENSTİTÜSÜ

NVIDIA Derin Öğrenme Enstitüsü (DLI: Deep Learning Institute); dünyanın en zorlu problemlerini derin öğrenme ile çözmeye çalışan geliştirmeciler, veri bilimciler ve araştırmacılara uygulamalı eğitim imkanı sunar.

DLI kendi hızınızda ilerlediğiniz online laboratuvarlar ve öğretmenler tarafından yönlendirilen workshoplar ile birçok uygulama alanında nöral ağlar tasarlama, eğitme ve kullanma konusundaki en son teknikler hakkında eğitim verir. Öğrenciler NVIDIA’nın en son çıkan GPU-hızlandırma derin öğrenme platformlarının yanı sıra sıkça kullanılan açık-kaynak frameworkleri de keşfedeceklerdir.

EĞİTMEN LİDERLİĞİNDE
ATÖLYELER

Bire bir atölyeler size 8 saat içerisinde, uçtan uca bir projenin nasıl uygulamaya konulacağını uygulamalı eğitim eşliğinde öğretmektedir. Bu atölyeler müşteri ofislerinde, konferanslarda ve üniversitelerde DLI sertifikalı eğitmenler tarafından, tam gün uygulamalı eğitimler eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

ÇEVRİMİÇİ
DERSLER

DLI çevrimiçi dersler size 8 saat içerisinde bir uçtan uca projenin nasıl uygulamaya konulacağını öğretmektedir. Çevrimiçi dersler buluttaki GPU ile hızlandırılmış, hazır kurulumlara sahip iş istasyonlarına erişilerek her zaman, her yerde alınabilir.

SERTİFİKASYON

Katılımcılar, konuya dair uzmanlıklarını kanıtlamak için sertifika alabilir ve böylece profesyonel kariyer gelişimlerine katkı sağlayabilirler. Sertifikasyon, bazı çevrimiçi eğitim ve eğitmen liderliğinde atölyelerde sunulmaktadır.

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMLER

Tek başınıza tamamlayacağınız eğitimlere bulutta GPU ile hızlandırılmış, hazır kurulumlara sahip sunuculara erişerek istediğiniz anda ve istediğiniz yerde ulaşın

DERİN ÖĞRENME EĞİTİMLERİ

Bu kursta:

 • Sinir ağlarının verilerden nasıl öğrendiğini keşfedeceksiniz
 • Bir nöronun arkasındaki matematiği göreceksiniz

10 dakika | Ücretsiz | Python

Bu kursta:

 • Derin öğrenme modeli eğitmek için gereken araçları ve teknikleri öğreneceksiniz

8 Saat | $90 | Keras ile Tensorflow 2, Pandas | Sertifikalı

Bu kursta:

 • Jetson Nano kurulumunu öğreneceksiniz
 • Kendi modelinizi oluşturarak sinir ağı eğiteceksiniz

8 Saat | Ücretsiz | Pytorch, NVIDIA Jetson Nano | Sertifikalı

Bu kursta:

 • Uçtan uca DeepStream veri hattı oluşturacaksınız
 • Çoklu video akışlarını konfigüre etmeyi öğreneceksiniz

8 Saat | Ücretsiz | DeepStream, TensorRT, Jetson Nano, Python | Sertifikalı

Bu kursta:

 • Lidar veya radar sensör modelleri için kullanılabilir bir eklenti geliştirecek ve DRIVE platformunda çalıştıracaksınız.

2 Saat | $30 | C++, DriveWorks

Bu kursta:

 • Kendi makine öğrenmesi modelinizi, bir GPU sunucu üstünde nasıl çalıştıracağınızı öğreneceksiniz.

4 Saat | $30 | NVIDIA Triton

Bu kursta:

 • Horovod’u kullanarak derin öğrenme eğitimini yeni veya mevcut kod yapınızda nasıl etkili bir şekilde ölçeklendirebileceğinizi öğreneceksiniz.

2 Saat | $30 | Horovod, TensorFlow, Keras, Python

Bu kursta:

 • Kalbin bölümlerini görmek için MRI görüntülerini nasıl segmentlere ayıracağınızı göreceksiniz.

2 Saat | Ücretsiz | TensorFlow

Bu kursta:

 • RNN kullanarak, zaman serisi verilerini modelleyebileceksiniz

2 Saat | $30 | Keras

Bu kursta:

 • Kameradan gelen ham video verilerini gerçek zamanlı olarak derin öğrenme tabanlı içgörülere nasıl dönüştürebileceğinizi öğreneceksiniz.

8 Saat | $90 | NVIDIA DeepStream, NVIDIA TAO Toolkit, NVIDIA TensorRT | Sertifikalı

Bu kursta:

 • İstemciden Riva sunucusuna isteklerin nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz.

30 dakika | Ücretsiz | NVIDIA Riva

Bu kursta:

 • Duygu analizi yapmak için metin sınıflandırma işlemini TAO Toolkit kullanarak nasıl basitleştireceğinizi öğreneceksiniz.

1 Saat | Ücretsiz | NVIDIA TAO Toolkit, NVIDIA GPU Cloud (NGC)

Bu kursta:

 • Metin sınıflandırma modelinin, Riva ServiceMaker kütüphanesi kullanılarak nasıl çalıştırılacağını öğreneceksiniz.

30 Dakika | Ücretsiz | NVIDIA Riva, NVIDIA GPU Cloud (NGC)

Bu kursta:

 • Karmaşık araç yönlendirme problem değişkenlerini hesaplamak ve çözmek için NVIDIA cuOpt’nin nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

1 Saat | Ücretsiz | NVIDIA ReOpt, CuDF, SciPy, NumPy, Pandas, GeoPandas, VeRoViz

Bu kursta:

 • Veriler üzerinde AI destekli çıkarım yapmak, analiz ve eylem için sonuçları gerçek zamanlı olarak yayınlamak için Morpheus’u nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

1 Saat | Ücretsiz | NVIDIA Morpheus™ AI Framework, NVIDIA Triton™

HIZLANDIRILMIŞ HESAPLAMA

Bu kursta:

 • Çalıştığınız veri üzerinde CUDA çekirdekleri ve NVIDIA GPU’larından faydalanarak nasıl paralelleştireceğinizi öğreneceksiniz.

1 Saat | Ücretsiz | CUDA C++, nvcc, nvprof

Bu kursta:

 • En temel CUDA araçlarını ve tekniklerini kullanarak CPU C/C++ uygulamalarını nasıl hızlandırabileceğinizi ve optimize edeceğinizi öğreneceksiniz.

8 Saat | $90 | CUDA, C/C++ | Sertifikalı

Bu kursta:

 • NVIDIA GPU’larında Python uygulamalarınızı hızlandırmak için CUDA çekirdeklerini derlemek ve başlatmak için Numba’yı nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

8 Saat | $90| CUDA, Python, Numba, NumPy | Sertifikalı

Bu kursta:

 • Tek bir düğümde mevcut tüm GPU’lardan yararlanabilen CUDA C++ uygulamalarını nasıl geliştireceğinizi öğreneceksiniz.

4 Saat | $30 | C, C++ | Sertifikalı

Bu kursta:

 • Önemli performans kazanımları için kopyalama/hesaplama çakışmasından yararlanabilen CUDA C++ uygulamalarını nasıl oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz.

4 Saat | $30 | C, C++ | Sertifikalı

Bu kursta:

 • CPU ve GPU hızlandırıcılar arasındaki veri hareketini OpenACC ile nasıl optimize edebileceğinizi öğreneceksiniz

8 Saat | $90 | OpenACC, C/C++ | Sertifikalı

Bu kursta:

 • HPC uygulamalarınızda, bare metal performansı için Docker, Singularity ve HPCCM’yi nasıl oluşturacağınızı ve kullanacağınızı öğreneceksiniz

2 Saat | $30 | Docker, Singularity, HPCCM, C/C++

VERİ BİLİMİ

Bu kursta:

 • Mevcut kodlarınızda, çok küçük değişiklik yaparak DataFrame işlemlerini GPU’ya taşıyarak nasıl hız artışı sağlayabileceğinizi öğreneceksiniz.

20 Dakika | Ücretsiz | Rapids, cuDF

Bu kursta:

 • cuDF ile özellik çıkarımından, cuXFilter ile GPU hızlandırmalı veri görselleştirmesine kadar veri bilimi hakkında bilgiye sahip olacaksınız.

6 Saat | $90 | Rapids, cuDF, cuML, cuGraph, Apache Arrow | Sertifikalı

ALTYAPI

Bu kursta:

 • BlueField DPU’ları için DOCA platformunun temel konseptlerini öğreneceksiniz
 • DOCA SDK kullanarak DPU’lar için uygulama geliştirmeyi öğreneceksiniz

2 Saat | Ücretsiz | NVIDIA® DOCA™ SDK

Bu kursta:

 • Veri Merkezlerinde nasıl AI uygulaması geliştireceğinizi ve ölçeklendireceğinizi öğreneceksiniz

3.5 Saat | $45 | AI, makine öğrenmesi, derin öğrenme, GPU donanım ve yazılımı

GRAFİK VE SİMÜLASYON

Bu kursta:

 • USD kütüphanesi kullanarak kendi sahnelerinizi nasıl oluşturacağınızı ve bunları Omniverse, Maya, Unity ve Unreal Engine gibi uygulamalarda nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.

2 Saat | Ücretsiz | USD, Python

EĞİTMEN LİDERLİĞİNDEKİ WORKSHOPLAR

DLI organizasyonlarda ve etkinliklerde derin öğrenmenin temellerini ya da belirli alanlara ait uygulama alanlarını anlatmak için tasarlanmış eğitmen liderliğinde teknik eğitim hizmeti sunmaktadır. Çeşitli uzmanlık düzeyleri için derin öğrenme başlıklarını kapsayan bir alanda tam günlük workshoplar sunuyoruz.

Workshop Satın Alın