OPENZEKA STAJ PROGRAMI

Öğrenim Süreci

NVIDIA DLI: Fundamentals of Deep Learning
Hello AI World
NVIDIA JETSON: Teknik Platform Tanıtımı ve Uygulamalar
JetBot ve JetRacer Platformları ile Otonom Sistem Geliştirme
NVIDIA Transfer Learning Toolkit
NVIDIA DeepStream SDK
NVIDIA Triton Inference Server Deployment

Cordatus AI Platformu

  • Uç cihazların monitör edilmesi ve yönetilmesi
  • Containerized AI App Deployment
  • Çoklu kamera kaynağından eş zamanlı ve düşük gecikmeli görüntü aktarımı
  • Uç cihazlarda, donanım-optimize DNN çalıştırılması
NVIDIA GPU Cloud Modelleri’nin, Jetson’da Sıralı Model Tabanlı Çalıştırılması

Proje Süreci

Adaylar, öğrenim sürecinin ardından NVIDIA Jetson tabanlı geliştirdikleri projeler ile Jetson AI Specialist programına başvuruda bulunacaktır.

Kullanılacak Donanımlar