Eğitim Programımız

1. Gün (09.30-17.00)

S.No.

Konu

Süre

Açıklama

1.

Derin Öğrenme Nedir?

1 saat Derin öğrenmenin tarihi gelişimi ve sunduğu fırsatlar anlatılacaktır.
2.

Konvolüsyonel Sinir Ağları Nasıl Çalışıyor?

2 saat Derin öğrenme yapılarında kullanılan konvolüzyonel sinir ağları çalışma mantığı anlatılacaktır.
3.

Caffe Kullanımı

1 saat En popüler derin öğrenme kütüphanelerinden biri olan Caffe’nin kullanımı anlatılacaktır.
4.

Torch Kullanımı

30 dk Facebook tarafından desteklenen Torch derin öğrenme kütüphanesinin kullanımı anlatılacaktır.
5.

NVIDIA DIGITS Giriş Eğitimi

90 dk Uygulamalı Eğitim
Katılımcılar MNIST verilerinden eğitim için veri seti oluşturma, veri seti eğitimi ve modelin test edilmesini yapacaktır. Bu eğitim kapsamında eğitim başarısının artırılmasına yönelik bir dizi yöntem uygulamalı olarak yapılacaktır.

2. Gün (09.30-17.00)

S.No.

Konu

Süre

Açıklama

6.

NVIDIA DIGITS Uzman Eğitimi

1 saat Uygulamalı Eğitim
Caffe modellerinde python katmanı kullanımı,
DIGITS kullanarak bir modele ince ayar yapma,
Ağırlık başlatma.
7.

DIGITS Kullanarak CIFAR-10 Veri Seti Eğitimi

1 saat Uygulamalı Eğitim
10 sınıfta 60.000 adet 32×32 renkli resimden oluşan CIFAR-10 veri seti eğitimi NVIDIA DIGITS kullanılarak yapılacaktır.
8.

DIGITS Kullanarak Obje Tespit Ağı Eğitimi

1 saat Uygulamalı Eğitim
Obje tespiti için veri üretimi, veri seti oluşturma, eğitme ve test uygulamaları yapılacaktır.
9.

DIGITS Kullanarak Semantik Segmentasyon Sinir Ağı Eğitimi

1 saat Uygulamalı Eğitim
Sementik segmentasyon için veri üretimi, veri seti oluşturma, eğitme ve test uygulamaları yapılacaktır.
10

DIGITS Kullanarak Medikal Görüntü Segmentasyon Ağı Eğitimi

1 saat Uygulamalı Eğitim
Medikal görüntü (DICOM) segmentasyonu için veri seti oluşturma, eğitme ve test uygulamaları yapılacaktır.
11.

DIGITS ve Torch7 Kullanarak Metin Sınıflandırma

1 saat Uygulamalı Eğitim
Sementik segmentasyon için veri üretimi, veri seti oluşturma, eğitme ve test uygulamaları yapılacaktır.
12.

OpenZeka Web Server ve API Kullanımı

15 dk Eğitilmiş bir modelin açık kaynak kodlu OpenZeka API ile kullanımı anlatılacaktır.