NVIDIA QUANTUM-2 INFINIBAND PLATFORMU

Her ölçekte bulutta yerel süper hesaplama için muazzam performans

daha fazla bilgi alın

NVIDIA QUANTUM-2 INFINIBAND PLATFORMU

Her ölçekte bulutta yerel süper hesaplama için muazzam performans

daha fazla bilgi alın

INFINIBAND AĞ ÇÖZÜMLERİ

Karmaşık iş yükleri, yüksek çözünürlüklü simülasyonların, büyük boyutlu veri setlerinin ve yüksek düzeyde paralelleştirilmiş algoritmaların ultra hızlı işlenmesini gerektirir. Hesaplama gereksinimleri artmaya devam ederken, NVIDIA InfiniBand (dünyanın tek tamamen boşaltılabilir, Ağ İçi Hesaplama platformu) yüksek başarımlı hesaplama (HPC), AI ve hiper ölçekli bulut altyapılarında daha az maliyetle ve karmaşıklıkla yüksek performans sıçraması sağlar.

INFINIBAND ADAPTÖRLERİ

InfiniBand ana kanal bağdaştırıcıları (HCA’lar), modern iş yüklerinin ihtiyaç duyduğu hızlandırma, ölçeklenebilirlik ve geniş içerikli özelliklere sahip teknolojiyi sağlamak için ultra düşük gecikme süresi, yüksek verim ve yenilikçi NVIDIA Ağ İçi hesaplama motorları sağlar.

daha fazla bilgi alın

VERİ İŞLEME BİRİM (DPU)

NVIDIA® BlueField® DPU, en zorlu iş yükleri için yazılım tanımlı, donanım hızlandırmalı çözümler sunmak için güçlü hesaplama, yüksek hızlı ağ ve kapsamlı programlanabilirliği birleştirir. BlueField, hızlandırılmış hesaplamadan, bulutta yerel süper bilgisayarlara kadar, sınırları tanımlıyor.

daha fazla bilgi alın

INFINIBAND SWITCHLERİ

InfiniBand switch sistemleri, mümkün olan en yüksek performansı ve port yoğunluğunu sunar. NVIDIA Ölçeklenebilir Hiyerarşik Toplama ve Azaltma Protokolü (SHARP)™ gibi inovatif yetenekler ve kendi kendini iyileştiren ağ yetenekleri, servis kalitesi, gelişmiş sanal şerit eşleme ve NVIDIA Ağ İçi Hesaplama hızlandırma motorları gibi gelişmiş yönetim özellikleri, endüstriyel, AI ve bilimsel uygulamalar için performans artışı sağlar.

daha fazla bilgi alın

ROUTERLAR VE GATEWAY SİSTEMLERİ

InfiniBand sistemleri, InfiniBand routerları, InfiniBand uzun erişimli bağlantıları (NVIDIA MetroX®-2) ve InfiniBand’ten Ethernet ağ geçidi sistemlerine (NVIDIA Skyway™) kullanarak en yüksek ölçeklenebilirliği ve alt ağ izolasyonunu sağlar. Veri merkezlerini Ethernet altyapılarına bağlamanın ölçeklenebilir ve verimli bir yolunu sağlamak için InfiniBand kullanılır.

daha fazla bilgi alın

LINKX INFINIBAND KABLOLARI VE ALICI-VERİCİLER

NVIDIA LinkX® kabloları ve alıcı-vericileri, yüksek bant genişliği, düşük gecikme ve InfiniBand öğeleri arasında son derece güvenilir bağlantılar HPC ağlarından maksimum performans almak için tasarlanmıştır.

daha fazla bilgi alın

INFINIBAND GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLERİ

AĞ İÇİ HESAPLAMA

KENDİNİ İYİLEŞTİREN AĞ

HİZMET KALİTESİ

AĞ TOPOLOJİLERİ

NVIDIA Ölçeklenebilir Hiyerarşik Toplama ve Azaltma Protokolü (SHARP)™, toplu iletişim operasyonlarının yükünü hesaplamadan switch ağına aktarır.  Bu yeni nesil yaklaşım, ağda dolaşan veri miktarını düşürür, Mesaj Geçiş Arayüzü(MPI) operasyonların süresini önemli ölçüde azaltır ve veri merkezinin verimini yükseltir.

daha fazla bilgi alın

HPC ve AI’da kümeler, yüksek hızlı ve güvenilir bir ara bağlantıya bağlıdır. NVIDIA InfiniBand, kendi kendini onarma yeteneğiyle bağlantı problemlerinin üstesinden gelir. Diğer yazılım tanımlı ağ yenileme çözümlerine göre 5,000 kat daha hızlıdır. Kendi kendini onaran ağ yetenekleri, son nesil InfiniBand switchlerinde yerleşik olarak bulunan zekadan yararlanır.

daha fazla bilgi alın

InfiniBand, gelişmiş tıkanıklık kontrolü ve uyarlanabilir yönlendirme dahil, kanıtlanmış hizmet kalitesi özelliklerine sahip, ağ verimini optimum düzeyde sağlayan tek yüksek performanslı ara bağlantı çözümüdür.

daha fazla bilgi alın

InfiniBand, tam kapsamlı bir merkezi yönetime sahiptir. Fat Tree, Hypercubes, multi-dimensional Torus ve Dragonfly+ gibi en popüler topolojiler de dahil olmak üzere bütün topolojiler desteklenir. Belirli uygulama haberleşme modelleri için bir topoloji tasarlarken, optimize edilmiş yönlendirme algoritmaları, performans artışı sağlar.

daha fazla bilgi alın

INFINIBAND GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLERİ

AĞ İÇİ HESAPLAMA

NVIDIA Ölçeklenebilir Hiyerarşik Toplama ve Azaltma Protokolü (SHARP)™, toplu iletişim operasyonlarının yükünü hesaplamadan switch ağına aktarır.  Bu yeni nesil yaklaşım, ağda dolaşan veri miktarını düşürür, Mesaj Geçiş Arayüzü(MPI) operasyonların süresini önemli ölçüde azaltır ve veri merkezinin verimini yükseltir.

daha fazla bilgi alın

KENDİNİ İYİLEŞTİREN AĞ

HPC ve AI’da kümeler, yüksek hızlı ve güvenilir bir ara bağlantıya bağlıdır. NVIDIA InfiniBand, kendi kendini onarma yeteneğiyle bağlantı problemlerinin üstesinden gelir. Diğer yazılım tanımlı ağ yenileme çözümlerine göre 5,000 kat daha hızlıdır. Kendi kendini onaran ağ yetenekleri, son nesil InfiniBand switchlerinde yerleşik olarak bulunan zekadan yararlanır.

daha fazla bilgi alın

HİZMET KALİTESİ

InfiniBand, gelişmiş tıkanıklık kontrolü ve uyarlanabilir yönlendirme dahil, kanıtlanmış hizmet kalitesi özelliklerine sahip, ağ verimini optimum düzeyde sağlayan tek yüksek performanslı ara bağlantı çözümüdür.

daha fazla bilgi alın

AĞ TOPOLOJİLERİ

InfiniBand, tam kapsamlı bir merkezi yönetime sahiptir. Fat Tree, Hypercubes, multi-dimensional Torus ve Dragonfly+ gibi en popüler topolojiler de dahil olmak üzere bütün topolojiler desteklenir. Belirli uygulama haberleşme modelleri için bir topoloji tasarlarken, optimize edilmiş yönlendirme algoritmaları, performans artışı sağlar.

daha fazla bilgi alın

INFINIBAND GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLERİ

AĞ İÇİ HESAPLAMA

NVIDIA Ölçeklenebilir Hiyerarşik Toplama ve Azaltma Protokolü (SHARP)™, toplu iletişim operasyonlarının yükünü hesaplamadan switch ağına aktarır.  Bu yeni nesil yaklaşım, ağda dolaşan veri miktarını düşürür, Mesaj Geçiş Arayüzü(MPI) operasyonların süresini önemli ölçüde azaltır ve veri merkezinin verimini yükseltir.

daha fazla bilgi alın

KENDİNİ İYİLEŞTİREN AĞ

HPC ve AI’da kümeler, yüksek hızlı ve güvenilir bir ara bağlantıya bağlıdır. NVIDIA InfiniBand, kendi kendini onarma yeteneğiyle bağlantı problemlerinin üstesinden gelir. Diğer yazılım tanımlı ağ yenileme çözümlerine göre 5,000 kat daha hızlıdır. Kendi kendini onaran ağ yetenekleri, son nesil InfiniBand switchlerinde yerleşik olarak bulunan zekadan yararlanır.

daha fazla bilgi alın

HİZMET KALİTESİ

InfiniBand, gelişmiş tıkanıklık kontrolü ve uyarlanabilir yönlendirme dahil, kanıtlanmış hizmet kalitesi özelliklerine sahip, ağ verimini optimum düzeyde sağlayan tek yüksek performanslı ara bağlantı çözümüdür.

daha fazla bilgi alın

AĞ TOPOLOJİLERİ

InfiniBand, tam kapsamlı bir merkezi yönetime sahiptir. Fat Tree, Hypercubes, multi-dimensional Torus ve Dragonfly+ gibi en popüler topolojiler de dahil olmak üzere bütün topolojiler desteklenir. Belirli uygulama haberleşme modelleri için bir topoloji tasarlarken, optimize edilmiş yönlendirme algoritmaları, performans artışı sağlar.

daha fazla bilgi alın

MAKSİMUM PERFORMANS İÇİN YAZILIMLAR

MLNX_OFED

HPC-X

UFM

MAGNUM IO

OpenFabrics Alliance’dan (www.openfabrics.org) OFED, büyük yüksek performanslı girdi/çıktı (IO) satıcıları tarafından işbirlikçi geliştirme ve test yoluyla sağlamlaştırılmıştır. NVIDIA MLNX_OFED, OFED’in NVIDIA tarafından test edilmiş ve paketlenmiş bir sürümüdür.

daha fazla bilgi alın

NVIDIA HPC-X®, kapsamlı MPI ve SHMEM/PGAS yazılım paketidir. HPC-X, araştırma ve endüstriyel uygulamaların optimizasyonu için, InfiniBand Ağ İçi Hesaplama ve hızlandırma motorları kullanır.

daha fazla bilgi alın

NVIDIA UFM® platformu, veri merkezi yöneticilerine InfiniBand ağ altyapılarını verimli bir şekilde tedarik etme, izleme, yönetme ve proaktif olarak sorun giderme konusunda yetki verir.

daha fazla bilgi alın

NVIDIA Magnum IO™, çok GPU’lu, çok düğümlü sistemler için veri taşıma, erişim ve yönetimini basitleştirmek ve hızlandırmak için ağ IO, Ağ İçi Hesaplama, depolama ve IO yönetimini kullanır. Magnum IO, optimum verim ve düşük gecikme için, NVIDIA GPU ve NVIDIA ağ donanım topolojilerinin kullanımını sağlar

daha fazla bilgi alın

MAKSİMUM PERFORMANS İÇİN YAZILIMLAR

MLNX_OFED

OpenFabrics Alliance’dan (www.openfabrics.org) OFED, büyük yüksek performanslı girdi/çıktı (IO) satıcıları tarafından işbirlikçi geliştirme ve test yoluyla sağlamlaştırılmıştır. NVIDIA MLNX_OFED, OFED’in NVIDIA tarafından test edilmiş ve paketlenmiş bir sürümüdür.

daha fazla bilgi alın

HPC-X

NVIDIA HPC-X®, kapsamlı MPI ve SHMEM/PGAS yazılım paketidir. HPC-X, araştırma ve endüstriyel uygulamaların optimizasyonu için, InfiniBand Ağ İçi Hesaplama ve hızlandırma motorları kullanır.

daha fazla bilgi alın

UFM

NVIDIA UFM® platformu, veri merkezi yöneticilerine InfiniBand ağ altyapılarını verimli bir şekilde tedarik etme, izleme, yönetme ve proaktif olarak sorun giderme konusunda yetki verir.

daha fazla bilgi alın

MAGNUM IO

NVIDIA Magnum IO™, çok GPU’lu, çok düğümlü sistemler için veri taşıma, erişim ve yönetimini basitleştirmek ve hızlandırmak için ağ IO, Ağ İçi Hesaplama, depolama ve IO yönetimini kullanır. Magnum IO, optimum verim ve düşük gecikme için, NVIDIA GPU ve NVIDIA ağ donanım topolojilerinin kullanımını sağlar

daha fazla bilgi alın

MAKSİMUM PERFORMANS İÇİN YAZILIMLAR

MLNX_OFED

OpenFabrics Alliance’dan (www.openfabrics.org) OFED, büyük yüksek performanslı girdi/çıktı (IO) satıcıları tarafından işbirlikçi geliştirme ve test yoluyla sağlamlaştırılmıştır. NVIDIA MLNX_OFED, OFED’in NVIDIA tarafından test edilmiş ve paketlenmiş bir sürümüdür.

daha fazla bilgi alın

HPC-X

NVIDIA HPC-X®, kapsamlı MPI ve SHMEM/PGAS yazılım paketidir. HPC-X, araştırma ve endüstriyel uygulamaların optimizasyonu için, InfiniBand Ağ İçi Hesaplama ve hızlandırma motorları kullanır.

daha fazla bilgi alın

UFM

NVIDIA UFM® platformu, veri merkezi yöneticilerine InfiniBand ağ altyapılarını verimli bir şekilde tedarik etme, izleme, yönetme ve proaktif olarak sorun giderme konusunda yetki verir.

daha fazla bilgi alın

MAGNUM IO

NVIDIA Magnum IO™, çok GPU’lu, çok düğümlü sistemler için veri taşıma, erişim ve yönetimini basitleştirmek ve hızlandırmak için ağ IO, Ağ İçi Hesaplama, depolama ve IO yönetimini kullanır. Magnum IO, optimum verim ve düşük gecikme için, NVIDIA GPU ve NVIDIA ağ donanım topolojilerinin kullanımını sağlar

daha fazla bilgi alın

KÜMENİZİ YAPILANDIRIN

hemen başlayın

AĞ KURSLARI ALIN

daha fazla bilgi alın

SATIN ALIN

BİLGİ AL

KÜMENİZİ YAPILANDIRIN

hemen başlayın

AĞ KURSLARI ALIN

daha fazla bilgi alın

SATIN ALIN

BİLGİ AL

NVIDIA Omniverse + Dijital İkiz = Temiz Enerji

Küresel ısınmanın son zamanlarda hızlanması ve etkilerinin gözle görülür seviyeye gelmesi sebebiyle birçok araştırmacı, organizasyon ve hükümet, temiz ve güvenli enerji arayışı çalışmalarına hız kazandırdı. Birleşik Krall...

Devamını Oku

NVIDIA, Yeni İnovasyonlarını Computex 2022’de Duyuruyor

Dijital ikizler, üretilmesi en kompleks ürünleri üretilebilir kılıyor. Donanım ve yazılımlar veri merkezlerini AI fabrikalarına dönüştürüyor. RTX'in gelişmesiyle oyunlar gerçeğe dönüşüyor. NVIDIA'nın Taipei'de düzenlediği Com...

Devamını Oku

NVIDIA GPU’ları Canlı Hücre Simülasyonlarını Mümkün Kılıyor

Canlı olan her hücre, enerji üretimi, protein sentezleme, gen transkripsiyonu gibi süreçlerden sorumlu binlerce bileşene sahiptir. Urbana-Champaign'deki Illinois Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bu fiziksel ve kimyasal özellikleri parçac...

Devamını Oku